Danh sách sản phẩm

Cá nục suôn

0

chả giò rễ

0

Chả Tôm Cao Cấp

27,000

Cá Mối Xông Khói

0

Chả Mực Đặc Biệt Cao Cấp

27,000

Chả Me Cao Cấp

8,000

Cá Chim Tươi

0

Thịt cá Sodymi

0

Cá Đầu Vuông

0

Cá Thu Đốm

0

Chả Cá Rán

0

Chả Cua Đặc Biệt

0

Chả Giò Hải Sản

0

Cá Hồng

0

Cá Diêu Hồng

0

Thịt cá Sodymi xuất khẩu

0